એન્નીગેરી ભારતના કર્ણાટક રાજ્યના ધારવાડ જિલ્લામાં આવેલું એક નગર છે. અહીં રેલ્વે સ્ટેશન આવેલું છે.[૧][૨]

અમૃતેશ્વર મંદિર, એન્નીગેરી
  1. Planet, Lonely; Noble, Isabella; Harding, Paul; Raub, Kevin; Singh, Sarina; Stewart, Iain (2017-10-01). Lonely Planet South India & Kerala (અંગ્રેજીમાં). Lonely Planet. ISBN 978-1-78701-239-4.
  2. Guides, Rough (2017-10-05). The Rough Guide to South India and Kerala (Travel Guide eBook) (અંગ્રેજીમાં). Rough Guides UK. ISBN 978-0-241-33289-4.