૨૫ ઓક્ટોબર નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૨૯૮મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૨૯૯મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૬૭ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

  • Pujniy pandurang shastreey

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો