કટક જિલ્લો

ઓડિશા રાજ્યનો એક જિલ્લો

કટક જિલ્લો ભારત દેશના પૂર્વ દિશાના દરિયાકાંઠે આવેલા ઓરિસ્સા રાજ્યમાં આવેલા કુલ ૩૦ (ત્રીસ) જિલ્લાઓ પૈકીનો એક મહત્વનો જિલ્લો છે. કટક શહેર આ જિલ્લાનું પાટનગર છે.

બાહ્ય કડીઓ ફેરફાર કરો