ખનીજ તેલનું ઉત્પાદન કરતા દેશોની યાદી

આ યાદીમાં એવા દેશો તેમ જ પ્રાંતો/રાજ્યોનાં નામોનું સંકલન કરવામાં આવેલું છે, જ્યાંથી તેલના કુવાઓમાંથી ખનીજ તેલ(ક્રુડ ઓઇલ) કાઢવામાં આવે છે.

જગતના ખનીજ ઉત્પાદક દેશો


આફ્રિકાફેરફાર કરો

એશિયાફેરફાર કરો

ઓસ્ટ્રેલિયાફેરફાર કરો

યુરોપફેરફાર કરો

મધ્ય પૂર્વફેરફાર કરો

ઉત્તર અમેરિકાફેરફાર કરો

મધ્ય અમેરિકા તેમ જ કેરેબીયન દેશોફેરફાર કરો

દક્ષિણ અમેરિકાફેરફાર કરો

આ પણ જુઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો