ગરુડ પુરાણ હિંદુ ધર્મના ૧૮ પુરાણોમાંનું એક પુરાણ છે. તે વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના સાહિત્યનો ભાગ છે,[૧] જેમાં મોટાભાગે વિષ્ણુની પ્રશંસા કરવામાં આવી છે.[૨] આ ગ્રંથની સૌ પ્રથમ આવૃત્તિ ઇ.સ. પૂર્વે ૧૦૦૦ની આસપાસ રચવામાં આવી હતી એવું મનાય છે,[૩] પરંતુ પાછળથી તેનું વિસ્તરણ અને ફેરફાર થયા છે.[૪][૫]

ગરુડ પુરાણની હસ્તપ્રતનું એક પાનું (સંસ્કૃત, દેવનગારી)

ગરુડ પુરાણની અનેક આવૃત્તિ જોવા મળે છે, જેમાં ૧૬૦૦૦ શ્લોકોનો સમાવેશ થાય છે.[૫][૬]

નોંધ ફેરફાર કરો

 1. Leadbeater 1927, p. xi.
 2. Dutt 1908.
 3. K P Gietz 1992, p. 871, item 5003.
 4. Pintchman 2001, pp. 91–92 with note 4.
 5. ૫.૦ ૫.૧ Dalal 2014, p. 145.
 6. Rocher 1986, pp. 175–178.

સંદર્ભ ફેરફાર કરો

 • Dalal, Rosen (2014). Hinduism: An Alphabetical Guide. Penguin. ISBN 978-8184752779.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Dutt, Manmatha Nath (1908). The Garuda Puranam. SRIL, Calcutta (archived by Harvard University Library).CS1 maint: ref=harv (link)
 • K P Gietz; et al. (1992). Epic and Puranic Bibliography (Up to 1985) Annoted and with Indexes: Part I: A - R, Part II: S - Z, Indexes. Otto Harrassowitz Verlag. ISBN 978-3-447-03028-1.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Ariel Glucklich (2008). The Strides of Vishnu : Hindu Culture in Historical Perspective: Hindu Culture in Historical Perspective. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-971825-2.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Kramrisch, Stella (1976). The Hindu Temple, Volume 1 & 2. Motilal Banarsidass. ISBN 81-208-0223-3.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Pintchman, Tracy (2001). Seeking Mahadevi: Constructing the Identities of the Hindu Great Goddess. State University of New York Press. ISBN 978-0791450086.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Leadbeater, Charles Webster (1927). The Chakras. Theosophical Publishing House (Reprinted 1972, 1997). ISBN 978-0-8356-0422-2.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Madan, T. N. (1988). Way of Life: King, Householder, Renouncer : Essays in Honour of Louis Dumont. Motilal Banarsidass. ISBN 978-81-208-0527-9.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Rocher, Ludo (1986). The Puranas. Otto Harrassowitz Verlag. ISBN 978-3447025225.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Wood, Ernest and SV Subrahmanyam (1911). The Garuda Purana Saroddhara (of Navanidhirama). SN Vasu (Reprinted by AMS Press, 1974). ISBN 0-404578098.CS1 maint: ref=harv (link)

બાહ્ય કડીઓ ફેરફાર કરો