જાટ વંશ અને રાજ્યોની સૂચિ

ભારતીય ઉપખંડ ઉત્તરીય પ્રદેશો ના ઘણા ભાગોમાં જાટ નો સમાવેશ કરતા વિવિધ કુળો દ્વારા સાર્વભૌમ અથવા રજવાડાં તરીકે શાસન કરવામાં આવતું હતું. [૧]

ભરતપુર રાજ્યના સ્થાપક મહારાજા સૂરજ મલની પ્રતિમા

જાટ રજવાડાઓ અને સરદારોફેરફાર કરો

 • ભરતપુર રાજ્યના[૨] સિનસિનવાર
 • ધૌલપુર રાજ્યના[૩] દેશવાલ
 • સિદ્ધમુખ રાજ્યના[૪] કસવાન
 • કૈકન રાજ્યના[૫] કેકન
 • ગોહદ,[૬] અને ગ્વાલિયરના[૭][૮] બમરૌલિયા
 • હાથરસ,[૯] અને મુરસાનના[૧૦] ઠેનુઆ
 • સૌંખ,[૧૧] અને પિસાવાના[૧૨] તોમર
 • ફિરોઝાબાદ,[૧૩] અને જારખીના[૧૪] સિકરવાર
 • કુચેસરના[૧૫] દલાલ
 • સાહનપુર[૧૬][૧૭] ના કાકરાન
 • બલ્લભગઢના[૧૮] તેવતિયા
 • ઉંચાગાંવના[૧૯] પિલાનિયા
 • કપૂરથલા રાજ્યના[૨૦] અહલુવાલિયા
 • પટિયાલા રાજ્ય,[૨૧] જીંદ રાજ્ય,[૨૨] નાભા રાજ્ય,[૨૩] અને ફરીદકોટ રાજ્યના[૨૪] સિદ્ધુ
 • કલસિયા રાજ્ય,[૨૫] કન્હૈયા મિસલ,[૨૬] નકઈ મિસલ,[૨૭] અને શહીદ મિસલના[૨૮] સંધુ
 • સિંઘપુરિયા મિસલના[૨૯] વિર્ક
 • ભંગી મિસલના[૩૦] ઢિલ્લોં
 • કરોડાસિંહિયા મિસલના[૩૧] વિર્ક/ધાલીવાલ
 • નિશાનવલિયા મિસલના[૩૨] ગિલ/શેરગિલ
 • સુક્કરચક્કિયા મિસલ,[૩૩] અને સિખ સામ્રાજ્યના[૩૪][૩૫] સંધવાલિયા

શાસકફેરફાર કરો

 • રણજિતસિંઘ, સિખ સામ્રાજ્યના સમ્રાટ[૩૬]
 • ગોકુલા જાટ, તિલપતના સરદાર[૩૭]
 • રાજા રામ જાટ, સિંનસિનીના સરદાર[૩૮]
 • મહેન્દ્ર પ્રતાપ, ભારતીય સ્વાતંત્ર્ય સેનાની, પત્રકાર, લેખક, અને મુરસાનના શાસક[૩૯]
 • શાલિન્દર, પાંચમી સદી એડી (હાલના સીઆલકોટ, પાકિસ્તાન)ના શાસક[૪૦] [૪૧]
 • સૂરજ મલ, ભરતપુર રાજ્યના શાસક [૪૨]
 • હિરા સિંહ નાભા, નાભા રાજ્યના શાસક[૪૩]
 • આલા સિંઘ, પટિયાલાના મહારાજા[૪૪]
 • ભુપીંદર સિંઘ, પટિયાલા રાજ્યના મહારાજા[૪૫] [૪૬]
 • રઘુવીર સિંહ જીંદ, જીંદ રાજ્યના શાસક[૪૭]
 • નાહર સિંઘ, બલ્લભગઢના શાસક[૪૮]
 • ભીમ સિંહ રાણા, ગોહદ રાજ્ય, અને ગ્વાલિયર રાજ્યના શાસક[૪૯]
 • કિરત સિંહ, ધૌલપુર રાજ્યના શાસક[૫૦]
 • જિંદ કૌર, સિખ સામ્રાજ્યની મહારાણી[૫૧][૫૨]
 • રાજા દયારામ, હાથરસના રાજા[૫૩]
 • ભારતેન્દ્ર સિંઘ, સાહનપુરના શાસક[૫૪]
 • હાથી સિંઘ, સૌંખના શાસક[૫૫]
 • હરિ સિંહ ઢિલ્લોં, ભંગી મિસલના શાસક[૫૬]
 • નવાબ કપુર સિંઘ, સિંઘપુરિયા મિસલના શાસક[૫૭]
 • બેઘલ સિંઘ, કરોડાસિંહિયા મિસલના શાસક[૫૮]
 • બાબા દીપ સિંઘ, શહીદ મિસલના શાસક[૫૯]

આ પણ જુઓફેરફાર કરો

સંદર્ભફેરફાર કરો

 1. Rajadhyaksha, Abhijit (2019-12-03). "Kingdoms of South Asia - Indian Kingdoms of the Jats". www.historyfiles.com. મેળવેલ 5 July 2021.
 2. Gupta, Om (2006). Encyclopaedia of India, Pakistan and Bangladesh. Gyan Publishing House. પાનું 668. ISBN 978-8-182-0-53922. મેળવેલ 27 July 2021.
 3. Rudolph, Susanne Hoeber; Rudolph, Lloyd I. (1984). Essays on Rajputana: Reflections on History, Culture, and Administration. Concept Publishing Company. પાનું 241. મેળવેલ 27 July 2021.
 4. Rāṭhauṛa, Sūrajamālasiṃha (1989). Bīkānera, pañca śatābdi, Vi. Saṃ. 1545-204. Rāva Bīkājī Saṃsthāna. પાનું 182. મેળવેલ 8 July 2021.
 5. Dīn, Malik Muḥammad (2001). Bahawalpur State with Map 1904 (reprint આવૃત્તિ). Sang-e-Meel Publications. પાનું 392. ISBN 978-9-693-5-12366. મેળવેલ 10 July 2021.
 6. Library of Congress. Library of Congress Office, New Delhi (1987). "Library of Congress. Library of Congress Office, Karachi". Accessions List, South Asia, Volume 6. E.G. Smith for the U.S. Library of Congress Office, New Delhi. મેળવેલ 6 July 2021.
 7. Misra, B. D. (1993). Forts and Fortresses of Gwalior and Its Hinterland (illustrated આવૃત્તિ). Manohar Publishers and Distributors. પાનું 181. ISBN 978-8-173-0-40474. મેળવેલ 6 July 2021.
 8. McClenaghan, Tony (1996). Indian Princely Medals: A Record of the Orders, Decorations, and Medals of the Indian Princely States (illustrated આવૃત્તિ). Lancer Publishers. પાનું 282. ISBN 978-1-897-8-29196. મેળવેલ 6 July 2021.
 9. Sunderlal, Pandit (2018). "British Rule in India". SAGE Publishing India. પાનું 548. ISBN 978-9-352-8-08038. મેળવેલ 3 July 2021.
 10. Brass, Paul R. (1965). "Bhārat. Congress party". Factional Politics in an Indian State: The Congress Party in Uttar Pradesh. University of California Press. પાનું 262. મેળવેલ 6 July 2021.
 11. Growse, F.S. (1993). Mathurá: A District Memoir (englishમાં). Asian Educational Services. પાનું 440. ISBN 978-8-120-6-02281. મેળવેલ 18 March 2021.CS1 maint: unrecognized language (link)
 12. United Provinces of Agra and Oudh (India) (1926). H.R. Nevill (સંપાદક). District Gazetteers of the United Provinces of Agra and Oudh: Aligarh. Supdt., Government Press, United Provinces. મેળવેલ 29 July 2021.
 13. "About District | District Firozabad, Government of Uttar Pradesh | India". firozabad.inc.in. મેળવેલ 22 June 2021.
 14. Samanvita, Dharmacandra Vidyālaṅkara (1992). "Akhila Bhāratavarshīya Jāṭa Mahāsabhā". Jāṭoṃ kā nayā itihāsa (Hindiમાં). Akhila Bhāratavarshīya Jāṭa Mahāsabhā. મેળવેલ 27 July 2021.CS1 maint: unrecognized language (link)
 15. Stokes, Eric (1986). Christopher Alan Bayly (સંપાદક). The Peasant Armed: The Indian Revolt of 1857 (illustrated આવૃત્તિ). Clarendon Press. પાનું 261. ISBN 978-0-198-2-15707. મેળવેલ 5 July 2021.
 16. United Provinces of Agra and Oudh (India) (1928). Henry Rivers Nevill (સંપાદક). District Gazetteers of the United Provinces of Agra and Oudh: Bijnor. Supdt., Government Press, United Provinces. મેળવેલ 21 July 2021.
 17. "Raja Devendra Singh". The Times of India. 2020-03-22. મેળવેલ 16 April 2021.
 18. Hasan, Mushirul (2008). Islam in South Asia: Encountering the West : before and after 1857 (reprint આવૃત્તિ). Manohar Publishers & Distributors. પાનું 306. ISBN 978-8-173-0-47435. મેળવેલ 5 July 2021.
 19. Chopra, Pran Nath (1982). Religions and Communities of India. Vision Books. પાનું 316. ISBN 978-0-391-0-27480. મેળવેલ 27 July 2021.
 20. Ghosha, Lokanātha (1879). The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars, & C: The native states. J.N. Ghose. મેળવેલ 7 July 2021.
 21. "India". Memoranda on the Indian States. Manager of Publications. 1939. મેળવેલ 7 July 2021.
 22. Massy, Charles Francis (1890). Chiefs and Families of Note in the Delhi, Jalandhar, Peshawar and Derajat Divisions of the Panjab. Printed at the Pioneer Press. મેળવેલ 1 July 2021.
 23. "India, Great Britain. India Office". Memoranda on the Indian States. Manager of Publications. 1935. મેળવેલ 1 July 2021.
 24. Arora, A. C. (1982). British Policy Towards the Punjab States, 1858-1905. Export India Publications. પાનું 390. મેળવેલ 19 May 2021.
 25. Punjab (India) (1920). Report on the Administration of the Punjab and Its Dependencies. Superintendent, Government Printing, Punjab. મેળવેલ 22 July 2021.
 26. Gandhi, Surjit Singh (1980). Struggle of the Sikhs for Sovereignty. Gur Das Kapur. પાનું 552. મેળવેલ 27 July 2021.
 27. Chhabra, G. S. (1960). The Advanced Study in History of the Punjab, Volume 1. Sharanjit. મેળવેલ 25 July 2021.
 28. Gupta, Hari Ram (2001). History of the Sikhs: The Sikh commonwealth or Rise and fall of Sikh misls (illustrated આવૃત્તિ). Munshiram Manoharlal. પાનું 580. ISBN 978-8-121-5-01651. મેળવેલ 8 July 2021.
 29. Punjab (India) (1987). Punjab District Gazetteers: Rupnagar. Controller of Print. and Stationery. મેળવેલ 8 July 2021.
 30. Sidhu, Kuldip Singh (1994). Ranjit Singh's Khalsa Raj and Attariwala Sardars. National Book Shop. પાનું 204. ISBN 978-8-171-1-61652. મેળવેલ 7 July 2021.
 31. Gupta, Hari Ram (2001). History of the Sikhs: The Sikh commonwealth or Rise and fall of Sikh misls (3, illustrated, revised આવૃત્તિ). Munshiram Manoharlal. પાનું 580. ISBN 978-8-121-5-01651. મેળવેલ 24 July 2021.
 32. McLeod, W. H. (2009). The A to Z of Sikhism. Scarecrow Press. પાનું 330. ISBN 978-0-810-8-63446. મેળવેલ 8 July 2021.
 33. Experts, Arihant (2019). Know Your State Punjab. Arihant Publications India limited. પાનું 376. ISBN 978-9-313-1-67662. મેળવેલ 9 July 2021.
 34. Das, Veena (2004). Handbook of Indian Sociology (2 આવૃત્તિ). New York. પાનું 502. ISBN 978-0-195-6-68315. મેળવેલ 21 July 2021.
 35. Gill, Surjit S. (2003). Sikhs in Sabah and Labuan: A Historical Perspective. Labuan Sikh Society. પાનું 138. મેળવેલ 7 July 2021.
 36. Upadhyay, H. C. (1991). Modernization and Rural Development. Anmol Publications. પાનું 321. મેળવેલ 20 May 2021.
 37. "Vīrasiṃha, Suraj Mal Memorial Education Society. Centre for Research and Publication". The Jats: Their Role & Contribution to the Socio-economic Life and Polity of North & North-west India, Volume 1. Originals. 2004. પાનું 270. ISBN 978-8-188-6-29169.
 38. Khari, Rahul (2007). Jats and Gujars: Origin, History and Culture. Reference Press. પાનું 245. ISBN 978-8-184-0-50318.
 39. "Raja Mahendra Pratap". મૂળ માંથી 20 January 2007 પર સંગ્રહિત.
 40. Rajadhyaksha, Abhijit (2020-04-14). "Jat Kingdoms of coterminous Pakistan". defence.pk. મેળવેલ 22 May 2021.
 41. Rajadhyaksha, Abhijit. "Kingdoms of South Asia - Indian Kingdoms of the Jats". historyfiles.co.uk. મેળવેલ 22 May 2021.
 42. Alexander, J.P. (2014). Decisive Battles, Strategic Leaders. Partridge. પાનું 112. ISBN 978-1-4828-1804-8.
 43. Wright, Colin. "The Raja of Nabha". www.bl.uk. મેળવેલ 27 December 2020.
 44. "Afghanistan. Riyāsat-i Mustaqill-i Maṭbūʻāt, Afghanistan. Direction générale des rélations culturelles, Anjuman-i Tārīkh-i Afghānistān". Afghanistan, Volume 20, Issue 3 - Volume 22, Issue 4. Historical Society of Afghanistan. 1967.
 45. "Punjabi University. Department of Punjab Historical Studies". Panjab Past and Present, Volume 36, Part 1, Issue 71. Department of Punjab Historical Studies, Punjabi University. 2005.
 46. "Bhupinder Singh". www.open.ac.uk. મેળવેલ 18 May 2021.
 47. Kumar, Vijender (29 December 2018). "Jind royal family scion passes away". The Times of India. મેળવેલ 18 May 2021.
 48. "The Story Of Raja Nahar Singh - The Hero Of 1857 Who Guarded Delhi's Freedom For Over 120 Days". IndiaTimes (અંગ્રેજીમાં). 24 September 2016. મેળવેલ 30 March 2021.
 49. "Chatri of Bheem Singh Rana". gwaliorplus.com. મેળવેલ 27 December 2020.
 50. Ghosha, Lokanātha (1879). The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars, & C: The native states. J.N. Ghose. મેળવેલ 3 July 2021.
 51. Siṅgha, Kirapāla (1994). The Historical Study of Maharaja Ranjit Singh's Times (illustrated આવૃત્તિ). National Book Shop. પાનું 176. ISBN 978-8-171-1-61638.
 52. Nijjar, Bakhshish Singh (1975). "Maharani Jind Kaur, the Queen-mother of Maharaja Dalip Singh". K.B. Publications. પાનું 72.
 53. Sharma, Brij Kishore (2008). "Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies (Kolkata, India)". Social, Economic and Political Contribution of Caste Associations in Northern India: A Case Study of All India Jat Mahasabha. Har Anand Publications. પાનું 148. ISBN 978-8-124-1-14124.
 54. "Kunwar Bharatendra Singh". loksabhaph.inc.in. મેળવેલ 17 May 2021.
 55. Singh, Kawarpal; Sharma, Anil; Singh, Manvendra (8 March 2019). Maharaja Hathi Singh Tomar, only ruler of north india, who captured the mewat region after defeating mughal forces: Tomar Jat Rulers of North India. World History Research Organisation. પાનું 71.
 56. Dilagīra, Harajindara Siṅgha (1997). The Sikh Reference Book. Sikh Educational Trust for Sikh University Centre, Denmark. પાનું 719. ISBN 978-0-969-5-96424.
 57. Punjab District Gazetteers: Rupnagar. Controller of Print. and Stationery. 1987.
 58. Sandhu, Jaspreet Kaur (2000). Sikh Ethos: Eighteenth Century Perspective. Vision & Venture. પાનું 245. ISBN 978-8-186-7-69126.
 59. Siṅgha, Bhagata (1993). A History of the Sikh Misals. Publication Bureau, Punjabi University. પાનું 492.

નોંધોફેરફાર કરો

.. ^ Ram Pande (1970). "Bharatpur Upto 1826: A Social and Political History of the Jats". Rama Publishing House. પાનું 192. OCLC 610185303. "ભરતપુર 1826 સુધી: જાટ્સનો એક સામાજિક અને રાજકીય ઇતિહાસ" . રામા પબ્લિશિંગ હાઉસ. પી. 192. ઓસીએલસી 610185303 છે .
2. ^ "Flags of Dholpur – Roberto Veschi".
3. ^ "History of Patiala from Patiala web site". મેળવેલ 25 June 2006. 25 જૂન 2006 ના રોજ સુધારો થયો .
4 ^ પંજાગઢ઼િયા મિસલ ને શામ સિંઘન અને કલસીયસમાં વહેંચવામાં આવી હતી. કલસિયાઓને લેન્ડપિંડિયન અને બારાપિંડિયનમાં પેટા વિભાજિત કરવામાં આવ્યા હતા.

વધુ વાંચનફેરફાર કરો

બાહ્ય લિંક્સફેરફાર કરો