જાન્યુઆરી ૨૫

તારીખ

૨૫ જાન્યુઆરી નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૨૫મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન પણ ૨૫મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૩૪૦ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

૧૮૬૨ - ઇતિહાસપ્રસિદ્ધ મહારાજ લાયબલ કેસની શરુઆત થઈ. રાષ્ટ્રીય મતાધિકાર દિન

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો