૯ જૂનનો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૧૬૦મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૧૬૧મો) દિવસ છે. આ દિવસ

પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૨૦૫ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

  • ૧૯૪૭ – કિરણ બેદી: ભારતીય પોલીસ અધિકારી, અન્ના હજારેની ચળવળમાં સાથીદાર
  • ૧૯૭૭ – અમિષા પટેલ, ભારતીય અભિનેત્રી
  • ૧૯૮૧ – સેલિના જેટલી, ભારતીય અભિનેત્રી
  • ૧૯૮૫ – સોનમ કપૂર, ભારતીય અભિનેત્રી

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો