મુખ્ય મેનુ ખોલો

૧૭ ડિસેમ્બર નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૩૫૧મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૩૫૨મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૧૪ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો