ડિસેમ્બર ૨૦

તારીખ

૨૦ ડિસેમ્બર નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૩૫૪મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૩૫૫મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૧૧ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

  • ૧૯૧૫ – ઉપેન્દ્રકિશોર રે, ભારતીય ચિત્રકાર અને સંગીતકાર (જ. ૧૮૬૩)

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

  • આંતરરાષ્ટ્રીય માનવ એકતા દિવસ

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો