ડિસેમ્બર ૨૫

તારીખ

૨૫ ડિસેમ્બર નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૩૫૯મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૩૬૦મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૬ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

  • નાતાલ પર્વની ઉજવણી, ક્રિસમસ ડે

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો