મુખ્ય મેનુ ખોલો

૩૧ ડિસેમ્બર નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૩૬૫મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૩૬૬મો) દિવસ છે. આ દિવસ વર્ષનો છેલ્લો દિવસ છે. આ દિવસ પછી નવા વર્ષની શરૂઆત જાન્યુઆરી ૧થી થાય છે.

અનુક્રમણિકા

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

  • ૧૮૦૨ - પેશ્વા બાજીરાવ બીજા અને બ્રિટીશ ઇસ્ટ ઈન્ડિયા કંપની વચ્ચે થયેલો ટ્રીટી ઓફ બેઝીન નામનો કરાર થયો (જે ૧૮૦૨ની સંધિ તરીકે જાણીતો છે).

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો