૯ નવેમ્બર નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૩૧૩મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૩૧૪મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૫૨ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

  • આરઝી હકૂમત વિજયદિન 9 નવેમ્બરે ઉજવવામાં આવે છે

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો