પાવ ગાઠીયાં

ગુજરાતી વાનગી

પાવ-ગાઠીયાભાવનગરમાં બનાવવામાં આવતી એક વાનગી છે.[૧]

પાવ-ગાઠીયા
Pav gathiya dish.jpg
પાવ-ગાઠીયા
અન્ય નામોપાવ-ગાઠીયા
ઉદ્ભવભારત
વિસ્તાર અથવા રાજ્યગુજરાત
મુખ્ય સામગ્રીપાવ, ગાઠિયાં

ઘટકોફેરફાર કરો

આ વાનગીના મુખ્ય ત્રણ ઘટકો છે.

  1. પાવ
  2. તીખા-લસણીયા ગાંઠીયા
  3. ટામેટા, ડુંગળી અને લસણની ચટણી

સંદર્ભફેરફાર કરો