ભિલવાડા ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા રાજસ્થાન રાજ્યનું એક નગર છે. ભિલવાડામાં ભિલવાડા જિલ્લાનું મુખ્યાલય છે.

એ અમદાવાદથી ૪૧૦.૩૦ કિ.મી. દૂર છે.