મહા વદ ૧૪ ને ગુજરાતી માં મહા વદ ચતુર્દશી કે મહા વદ ચૌદશ કહેવાય છે. આ દિવસ હિંદુ વૈદિક પંચાગના વિક્રમ સંવત મુજબ વર્ષના ચોથા મહિનાનો ઓગણત્રીસમો દિવસ છે, જ્યારે શક સંવત મુજબ વર્ષના અગિયારમાં મહિનાનો ઓગણત્રીસમો દિવસ છે.

તહેવારો અને ઉજવણીઓ ફેરફાર કરો

મહત્વની ઘટનાઓ ફેરફાર કરો

  • દ્વાપર યુગનો પ્રારંભ

જન્મ ફેરફાર કરો

  • વિ.સં. ૧૯૪૦ - ગુજરાતના મૂકસેવક પૂ. રવિશંકર મહારાજ
  • વિ. સં.૨૦૦૨ - પ્રસિદ્ધ કથાકાર સંત મોરારીબાપુ

અવસાન ફેરફાર કરો

સંદર્ભ ફેરફાર કરો