મહા સુદ ૫ ને ગુજરાતી માં મહા સુદ પાંચમ કહેવાય છે. આ દિવસ હિંદુ વૈદિક પંચાગના વિક્રમ સંવત મુજબ વર્ષના ચોથા મહિનાનો પાંચમો દિવસ છે, જ્યારે શક સંવત મુજબ વર્ષના અગિયારમાં મહિનાનો પાંચમો દિવસ છે.

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

મહત્વની ઘટનાઓ [૧]ફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

  • ૧૧૯૨ મહંમદ ઘોરી

સંદર્ભફેરફાર કરો

  1. વર્ષ વિક્રમ સંવત પ્રમાણે આપેલ છે.