૧૦ માર્ચ નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૬૯મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૭૦મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૨૯૬ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

  • કેન્દ્રીય ઔદ્યોગિક સુરક્ષા દળ (સી. આઈ. એસ. એફ.) સ્થાપના દિન

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો