૧૬ મેનો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૧૩૬મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૧૩૭મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૨૨૯ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

  • ૧૯૭૫ – પહાડી રાજ્ય સિક્કિમ, ભારે જનમત તરફેણમાં આવતા, ભારતના રાજ્યનો દરજ્જો પામ્યું.

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો