વણાકબારા ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દમણ અને દીવના દીવ જિલ્લા તેમ જ દીવ તાલુકા નું મહત્વનું ગામ છે.