"મનુ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું (નવું પાનું : પયગંબર નુહ્ ને હિનદુ ધર્મ અનુસાર મનુ ઇસાઇ ધર્મ અનુસાર નોહા કહે ...)
 
નાનું
પયગંબર નુહ્ ને હિનદુ ધર્મ અનુસાર મનુ ઇસાઇ ધર્મ અનુસાર નોહા કહે છે.તેઓ પછી મનુસ્મુતિ નામ નુ પુસ્તક લખાયુ.તેમના સમય મા વિનાશક પુર આવ્યુ,બાદ તે પ્રથમ હતો જેણે જમીનને સ્પશ કર્યો
[[શ્રેણી:ઇસ્લામ]] [[શ્રેણી:યહૂદી ધર્મ]]
[[શ્રેણી:ખ્રિસ્તી ધર્મ]]
૩૬૪

edits