ઉનાળો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું (રોબોટ ઉમેરણ: oc:Estiu)
No edit summary
[[ભારત]] માં ઉનાળો ગરમીની [[ઋતુઓ|ઋતુ]] ગણવામાં આવે છે.
 
{{સ્ટબ}}
[[શ્રેણી:ઋતુઓ]]
 
[[શ્રેણી:ભારતની ઋતુઓ]]
[[શ્રેણી:ઋતુઓસમય]]
[[શ્રેણી:ભારતીય પંચાંગ]]
[[શ્રેણી:આબોહવા]]
 
૫૭,૩૩૨

edits