"ઓગસ્ટ ૨" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
નાનું (રોબોટ ઉમેરણ: stq:2. August)
નાનું (→‎જન્મ)
* ૧૯૯૦ – [[ઇરાક|ઇરાકે]] [[કુવૈત]] પર આક્રમણ કર્યું, જે આગળ જતાં ખાડીયુદ્ધમાં પરીણમ્યું.
== જન્મ ==
* ૧૯૨૨ - [[એલેક્ઝાન્ડર ગ્રેહામ બેલ]] જેમને સૌપ્રથમ વ્યવહારુ ટેલિફોનની શોધનો યશ આપવામા આવે છે.
* ૧૯૬૬ – [[એમ.વી.શ્રીધર]], ભારતીય ક્રિકેટર
*
 
== અવસાન ==
*