"મનમોહન સિંહ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

તેઓ અંતરરાષ્ટ્રીય મુદ્રા કોષ અને એશિયાઈ વિકાસ બેંક માટે પણ કામ કરી ચુક્યા છે.
 
== પુરસ્કાર અને સન્માન ==
ભારત કે સાર્વજનિક જીવન મેં ડા. સિંહ કો બહુત સે પુરસ્કારોં ઔર સમ્માનોં સે નવાજ઼ા ગયા હૈ ૤ ઇનમેં પ્રમુખ હૈં: -
 
*[[૧૯૮૭]] મેં [[પદ્મ વિભૂષણ]],
*[[૧૯૯૫]] મેં [[ઇંડિયન સાઇંસ કાંગ્રેસ]] કા [[જવાહરલાલ નેહરૂ પુરસ્કાર]],
*[[૧૯૯૩]] ઔર [[૧૯૯૪]] કા [[એશિયા મની અવાર્ડ ફૉર ફાઇનૈન્સ મિનિસ્ટર આફ્ દ ઇયર]],
*૧૯૯૪ કા [[યૂરો મની અવાર્ડ ફાર દ ફાઇનૈસ મિનિસ્ટર આફ઼ દ ઇયર]],
*[[૧૯૫૬]] મેં કૈમ્બ્રિજ વિશ્વવિદ્યાલય કા [[ઐડમ સ્મિથ પુરસ્કાર]]
 
ભારતના સાર્વજનિક જીવનમાં ડો. સિંહને ઘણાં પુરસ્કાર અને સન્માન મળ્યાં છે . આમાં પ્રમુખ છે: -
ડા. સિંહ ને કઈ રાષ્ટ્રીય ઔર અંતર્રાષ્ટ્રીય સંગઠનોં મેં ભારત કા પ્રતિનિધિત્વ કિયા હૈ ૤ અપને રાજનૈતિક જીવન મેં વે ૧૯૯૧ સે [[રાજ્ય સભા]] કે સાંસદ રહે હૈ ૤ ઔર [[૧૯૯૮]] તથા [[૨૦૦૪]] મેં સંસદ મેં વિપક્ષ કે નેતા રહ ચુકે હૈં૤
*[[૧૯૮૭]] મેંમાં [[પદ્મ વિભૂષણ]],
*[[૧૯૯૫]] મેંમાં [[ઇંડિયન સાઇંસ કાંગ્રેસ]] કાનો [[જવાહરલાલ નેહરૂ પુરસ્કાર]],
*[[૧૯૯૩]] ઔરઅને [[૧૯૯૪]] કાનો [[એશિયા મની અવાર્ડ ફૉર ફાઇનૈન્સફાઇનાંસ મિનિસ્ટર આફ્ઑફ ઇયર]],
*[[૧૯૯૪]] કાનો [[યૂરો મની અવાર્ડ ફારફૉર ફાઇનૈસફાઇનાંસ મિનિસ્ટર આફ઼ઑફ ઇયર]],
*[[૧૯૫૬]] મેંમાં [[કૈમ્બ્રિજ વિશ્વવિદ્યાલય]] કાનો [[ઐડમઍડમ સ્મિથ પુરસ્કાર]]
 
ડાડો. સિંહ ને કઈઘણાં રાષ્ટ્રીય ઔરઅને અંતર્રાષ્ટ્રીય સંગઠનોં મેંમાં ભારત કાનું પ્રતિનિધિત્વ કિયાકર્યુઁ હૈછે . અપનેપોતાના રાજનૈતિક જીવન મેંમાં વેતેઓ ૧૯૯૧ સેથી [[રાજ્ય સભા]] કેના સાંસદ રહેરહ્યાં હૈછે . ઔરઅને [[૧૯૯૮]] તથા [[૨૦૦૪]] મેંમાં સંસદસંસદમાં મેં વિપક્ષ કેવિપક્ષના નેતા રહરહી ચુકેચુક્યાં હૈં૤છે.
 
==આ પણ જુઓ==
૫૭,૦૨૧

edits