"ઢાંચો:સહપરિયોજનાઓ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
(size fix)
વિકિપીડિયા [[વિકિમીડિયા ફાઉન્ડેશન]] દ્વારા સંચાલિત છે, જે બીજા વિવિધ [[વિકિપીડિયા:અાંતરભાષિય સહકાર|બહુભાષિય]] તથા [[વિકિપીડિયા:લેખાધિકાર|ઉપયોગ, પરિવર્તન અને પુનર્વિતરણ માટે મુક્ત]] ધ્યેયકાર્યો ચલાવે છે :
{|width="100%" align="center" cellpadding="24" style="text-align:left;"
| align="center" | {{Click || image=Wiktionary-logo-en.png | link=wiktionary: | width=35px | height=35px }}
|- valign="top"
| width="20%" | '''[[wiktwiktionary:|'''વિક્શનરી]]''']]<br />''એક મુક્ત શબ્દકોષ''
| [[Image:Wikimedia-logo.svg|center|80px|<nowiki></nowiki>]]
| align="center" | {{Click || image=Wikinews-logo.png | link=wikinews: | width=51px | height=30px }}
| [[Image:Wiktionary-logo-en.png|center|80px|<nowiki></nowiki>]]
| '''[[wikinews:|વિકિન્યુજ]]'''<br />મુફ્ત સમાચાર
| [[Image:Wikibooks-logo.svg|center|80px|<nowiki></nowiki>]]
| [[Image:align="center" | {{Click || image=Wikiquote-logo.svg|center link=wikiquote: |80px width=35px |<nowiki></nowiki>]] height=41px }}
| '''[[wikiquote:|વિકિક્વોટ]]'''<br />ક્વોટેસન સંકલન
| [[Image:Wikisource-logo.png|center|80px|<nowiki></nowiki>]]
|-
|- valign="top" align="center"
| align="center" | {{Click || image=Wikibooks-logo.svg| link=wikibooks: | width=35px | height=35px }}
| width="20%" | [[m:|'''મેટા-વિકિ''']]<br/>''Coordination of all Wikimedia projects''
| width="20%" | '''[[bwikibooks:Main Page|'''વિકિપુસ્તક]]''']]<br />''મુક્ત રીતે ઉપયોગ કરી શકાય એવા ચોપડાં''
| width="20%" | [[wikt:|'''વિક્શનરી''']]<br/>''એક મુક્ત શબ્દકોષ''
| align="center" | {{Click || image=Wikispecies-logo.png | link=wikispecies: | width=35px | height=41px }}
| width="20%" | [[b:Main Page|'''વિકિપુસ્તક''']]<br/>''મુક્ત રીતે ઉપયોગ કરી શકાય એવા ચોપડાં''
| '''[[wikispecies:|વિકિપ્રજાતિ]]'''<br />પ્રજાતિ સંકલન
| width="20%" | [[q:|'''વિકિક્વોટ''']]<br/>''A collection of quotations''
| align="center" | {{Click || image=Wikisource-logo.png | link=wikisource: | width=35px | height=37px }}
| width="20%" | [[oldwikisource:મુખપૃષ્ઠ:ગુજરાતી|'''વિકિસૌર્સ''']]<br/>''Free source documents''
| '''[[wikisource:|વિકિસૌર્સ]]'''<br />મુફ્ત સ્રોત
|-
| align="center" | {{Click || image=Wikiversity-logo-41px.png | link=v:Wikiversity:Main Page | width=41px | height=31px }}
| '''<span class="plainlinks">[http://en.wikiversity.org/wiki/ વિકિભર્સિટી]</span>'''<br />મુફ્ત વિશ્વવિદ્યાલય
| align="center" | {{Click || image=Commons-logo.svg | link=commons: | width=31px | height=41px }}
| '''[[commons:|કમન્સ]]'''<br />મિડિયા સમૂહ
| align="center" | {{Click || image=Wikimedia-logo.svg | link=meta: | width=35px | height=36px }}
| '''[[meta:|મેટા-વિકિ]]'''<br />વિકિમિડિયા કાર્ય સંયોજન
|}
૭૫

edits