"કૃષિ ઈજનેરી" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

[[ચિત્ર:Westland kassen.jpg|thumb|right|450px|thumb|ગ્રીનહાઉસ]]
ગ્રીન હાઉસ એ કાચ અથવા પ્લાષ્ટીક થી બનાવેલુ એક ઘર જેવું માળખું હોય છે જેમાં નિયંત્રીત તાપમાનં અનેં વાતાવરણ માં ખેતી કરવામાં આવે છે. જેવીકે મશરૂમ નીં ખેતી, વિવિધ ફુલોનીં ખેતી વગેરે.
===== ડ્રિપ એરીગેશન =====
 
== બાહય કડીઓ ==
૧,૨૬૯

edits