વેગમાન સંરક્ષણનો નિયમ: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
(New page: યંત્રશાસ્ત્રમાં વેગમાન એ કોઇ કણ કે પદાર્થના દળ અને તેના વેગના ગુણાકારથ...)
 
No edit summary
યંત્રશાસ્ત્રમાં[[યંત્રશાસ્ત્ર]]માં વેગમાન એ કોઇ કણ કે પદાર્થના[[પદાર્થ]]ના દળ અને તેના વેગના ગુણાકારથી બનતી રાશિ છે. તેનો એસ. આઇ. એકમ છે કિગ્રા મિ/સે.
 
કોઇ ગતિ કરતા પદાર્થને રોકવો કેટલો મુશ્કેલ છે તેનો ખ્યાલ તેના વેગમાન પરથી મળે છે. વેગમાન સંરક્ષણનો નિયમ એ ન્યુટનના[[ન્યુટન]]ના ગતિના બીજા અને ત્રીજા નિયમનું સીધુ પરિણામ છે.
 
[[Category:ભૌતિક શાસ્ત્ર]]
૭૫

edits