"ઢાંચો:સહપરિયોજનાઓ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
|-
| align="center" | {{Click || image=Wikibooks-logo.svg| link=wikibooks: | width=35px | height=35px }}
| '''[[wikibooks:|વિકિપુસ્તક]]'''<br />મુક્ત રીતે ઉપયોગ કરી શકાય એવા પુસ્તકો
| align="center" | {{Click || image=Wikispecies-logo.png | link=wikispecies: | width=35px | height=41px }}
| '''[[wikispecies:|વિકિપ્રજાતિ]]'''<br />પ્રજાતિ સંકલન
૩,૦૫૫

edits