"ઢાંચો:સહપરિયોજનાઓ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
| '''[[wiktionary:|વિક્શનરી]]'''<br />મુક્ત શબ્દકોષ
| align="center" | {{Click || image=Wikinews-logo.png | link=wikinews: | width=51px | height=30px }}
| '''[[wikinews:|વિકિન્યુજવિકિ સમાચાર]]'''<br />મુક્ત સમાચાર
| align="center" | {{Click || image=Wikiquote-logo.svg| link=wikiquote: | width=35px | height=41px }}
| '''[[wikiquote:|વિકિક્વોટવિકિ અવતરણ]]'''<br />અવતરણ સંકલન
|-
| align="center" | {{Click || image=Wikibooks-logo.svg| link=wikibooks: | width=35px | height=35px }}
૩,૦૫૫

edits