"ઢાંચો:સહપરિયોજનાઓ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
| '''[[wiktionary:|વિક્શનરી]]'''<br />મુક્ત શબ્દકોષ
| align="center" | {{Click || image=Wikinews-logo.png | link=wikinews: | width=51px | height=30px }}
| '''[[wikinews:|વિકિ સમાચારવિકિસમાચાર]]'''<br />મુક્ત સમાચાર
| align="center" | {{Click || image=Wikiquote-logo.svg| link=wikiquote: | width=35px | height=41px }}
| '''[[wikiquote:|વિકિ અવતરણવિકિઅવતરણ]]'''<br />અવતરણ સંકલન
|-
| align="center" | {{Click || image=Wikibooks-logo.svg| link=wikibooks: | width=35px | height=35px }}
| '''[[wikispecies:|વિકિપ્રજાતિ]]'''<br />પ્રજાતિ સંકલન
| align="center" | {{Click || image=Wikisource-logo.png | link=wikisource: | width=35px | height=37px }}
| '''[[wikisource:|વિકિસૌર્સવિકિસ્રોત]]'''<br />મુક્ત સ્રોત
|-
| align="center" | {{Click || image=Wikiversity-logo-41px.png | link=v:Wikiversity:Main Page | width=41px | height=31px }}
| '''<span class="plainlinks">[http://en.wikiversity.org/wiki/ વિકિ વિદ્યાલયવિકિવિદ્યાલય]</span>'''<br />મુક્ત વિશ્વવિદ્યાલય
| align="center" | {{Click || image=Commons-logo.svg | link=commons: | width=31px | height=41px }}
| '''[[commons:|કૉમન્સ]]'''<br />માધ્યમ સમૂહ
૩,૦૫૫

edits