વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

{{subst:ifd3|pg=Image:Krishna-arjun-gita.jpg}}
({{subst:ifd3|pg=Image:Valmiki-writes-ramayan.jpg}})
({{subst:ifd3|pg=Image:Krishna-arjun-gita.jpg}})
{{Project:દૂર કરવા વિનંતિ/Image:Girnar 001.jpg}}
{{Project:દૂર કરવા વિનંતિ/Image:Valmiki-writes-ramayan.jpg}}
{{Project:દૂર કરવા વિનંતિ/Image:Krishna-arjun-gita.jpg}}
૩,૦૫૫

edits