"ડિસેમ્બર ૬" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

 
== મહત્વની ઘટનાઓ ==
* [[ઉત્તરપ્રદેશ]]નાં અયોધ્યા શહેરમાં આવેલી વિવાદાસ્પદ બાબરી મસ્જિદનો અમુક ભાગ ૧૯૯૯માં [[હિંદુ]] કાર્યકરોએ તોડી નાંખ્યો.
*
બાબરી મસ્જિદ્ ઉત્તરપ્રદેશ ના ફૈજાબાદ જિલ્લા મા અયોધ્યા નામના સહેર્ મા આવેલ છે. એક રાજ્કીય પક્ષ દ્વારા ૬ દિસેમ્બર ૧૯૯૯ ના રોજ ૧,૫૦,૦૦૦ લોકો ના ટોળા દ્વારા તેતોડિ પાડી હતી.
 
== જન્મ ==