"વિકિપીડિયા:મારે સભ્ય શા માટે થવું જોઇએ?" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું
{{translate}}
 
આ લેખને અંગ્રેજી વિકિપીડિયામાંથી ઉતાર્યોછેઉતાર્યો છે. કારણકે સભ્ય લૉગિન પેઇજ પર અહિંઅહીં આવતી કડી છે. તેથી હજુતોહજુ તો સભ્ય પોતાનું ખાતું ખોલે તે પહેલાંજપહેલાં જ તેને અંગ્રેજી વિકિપીડિયા પર લઇ જાઓ તો તે મુંઝાઇ જાય તે શક્ય છે. તેથી આ પેઇજને અહિંયાઅહીંયા લાવ્યા છીએ.
 
તમારે વિકિપીડિયા ને વાંચવા માટે [[Special:Userlogin|log in]] કરવા નીકરવાની કોઇ જરૂર નથી. તમારે વિકિપીડિયાવિકિપીડિયાના ના લેખ માંલેખમાં સુધારો કરવા માટે પણ લૉગ ઇન કરવા નીકરવાની કોઇ જરૂર નથી — કોઇપણ વ્યક્તિ કોઇપણ લેખ લૉગ ઇન્ઇન થયા વગર પણ બદલી શકે છે. [[Wikipedia:Protected pages|almost]]. છતાં, ખાતુખાતું Nevertheless,ખોલવું creating an account is quickઝડપી, freeમફત andતેમજ non-intrusive,બળજબરીવાળું andનથી. it's generallyઅનેક consideredકારણોસર aખાતું goodખોલવું idea toએક doસારો so,નિર્ણય forછે. a variety of reasons.
 
''નોંધ: વિકિપીડિયામાં સભ્ય બનવા માટે નું ખાતુ ખૉલવા માટે , go to [[Special:Userlogin|the login page]].''
 
== સભ્ય નામ ==
જો તમે ખાતુખાતું ખોલશો તો તમને તમારી પસંદગીનું '''[[Wikipedia:Username|સભ્ય નામ]]''' (Username) પસંદ કરવાની તક મળશે. સભ્ય નામથી પ્રવેશ કરીને (લોગલૉગ ઇન કરીને) જયારે તમે કોઇ લેખ શરૂ કરશો અથવા કોઈ પણ ફેરફાર કરશો તો તે ફેરફારો તમારા નામ સાથે જોડાશે. જેનો અર્થ એ કે તમે કરેલા યોગદાનનું શ્રેય તમને મળશે, જે પાનાંના 'ઇતિહાસ'માં જોઈ શકાશે (જ્યારે તમે સભ્ય નામથી પ્રવેશ નહી કર્યો હોય ત્યારે તમારા નામની જગ્યાએ ફક્ત તમારૂં આઇ.પી.એડ્રેસ દેખાશે). આ ઉપરાંત તમે કરેલું બધું જ યોગદાન ફક્ત '''મારૂં યોગદાન''' કડી પર એક જ ક્લિક કરવાથી જોઇ શકશો, આ લાભ તમને ફક્ત તમે સભ્ય નામથી પ્રવેશ કર્યો હશે ત્યારે જ મળશે.
 
તમને તમારૂં પોતાનું ''[[Wikipedia:સભ્ય પાનું|સભ્ય પાનું (મારા વિષે)]]''' મળશે જ્યાં તમે તમારા વિષે લખીને અન્ય સભ્યોને માહિતગાર કરી શકશો. વિકિપીડિયા હોમપેજ પ્રોવાઇડર નથી, પરંતુ તમારા સભ્ય પાનાં પર તમે અમુક ચિત્રો પણ મુકી શકો છો, તમારા શોખ વિશેવિષે પણ લખી શકો છો, વિગેરે, વિગેરે. ઘણાં સભ્યો તે પાનાંનો ઉપયોગ તેમના ઉત્કૃષ્ટ યોગદાનની યાદી બનાવવા અથવા તો વિકિપીડિયામાંથી મેળવેલી અન્ય મહત્વપૂર્ણ માહીતીમાહિતી સાચવવા માટે કરતાકરતાં હોય છે.
 
તમને તમારૂંતમારું પોતાનું '''ચર્ચાનું પાનું''' પણ મળશે, જ્યાં તમે અન્ય સભ્યો સાથે સંદેશાની આપ-લે કરી શકશો. જ્યારે અન્ય કોઇ સભ્ય તમારા ચર્ચાનાં પાનાં પર નવો સંદેશો લખે ત્યારે તમને જાણ કરવામાં આવશે. જો તમે તમારૂંતમારું ઈ-મેલ સરનામું આપવાનું પસંદ કરો તો અન્ય સભ્યો ઈ-મેલ દ્વારા પણ તમારો સંપર્ક સાધી શકશે. આ સુવિધા ''અનામિઅનામી'' રાખવામાં આવી છે, એટલે કે અન્ય સભ્ય જ્યારે તમને ઈ-મેલ કરે ત્યારે તેને તમારૂંતમારું સરનામું નહીનહીં દેખાય.
 
== પ્રતિષ્ઠા અને ગોપનીયતા ==
૫૪૧

edits