"વ્યાયામ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

 
== વ્યાયામના પ્રકાર ==
આમતૌરસામાન્ય પરરીતે વ્યાયામ કોદ્વારા માનવ શરીર પર પડ઼ને વાલે ઇસકેપડતા સમગ્ર પ્રભાવ કેપ્રભાવના આધાર પર તીનત્રણ પ્રકાર મેંપ્રકારમાં વર્ગીકૃત કિયા જાકરી સકતાશકાય હૈછે:
 
* [[નમ્યક વ્યાયામ| નમ્યક (લચીલાપન) વ્યાયામ]]
૪,૧૨૮

edits