"વ્યાયામ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

 
* [[નમ્યક વ્યાયામ| નમ્યક (લચીલાપણું) વ્યાયામ]] જેવા કે શરીરના ભાગોને ખેંચવા (સ્ટ્રેચિંગ)ને કારણે માંસપેશીઓ તથા સાંધાની સક્રિયતા અને ક્ષમતામાં સુધારો થાય છે.<ref>O'Connor, D., Crowe, M., Spinks, W. 2005. Effects of static stretching on leg power during cycling. ''Turin, 46''(1), 52-56. Retrieved October 5, 2006, from ProQuest database.</ref>
* [[એરોબિક વ્યાયામ]] જૈસેજેમ સાઈકિલકે સાઈકલ ચલાનાચલાવવાનું, તૈરાકીતરણ, ઘૂમનાચાલવું, નૌકાયન, દૌડ઼દોડ, લંબીલાંબી પૈદલપદ યાત્રા યાકે ટેનિસ ખેલનારમવું આદિવગેરેથી સે હૃદય કેહૃદયના સ્વાસ્થ્યસ્વાસ્થ્યમાં મેસુધારો સુધારથતો હોતાહોય હૈ૤છે.<ref>Wilmore, J., Knuttgen, H. 2003. Aerobic Exercise and Endurance Improving Fitness for Health Benefits. ''The Physician and Sportsmedicine, 31''(5). 45. Retrieved October 5, 2006, from ProQuest database.</ref>
* [[એનારોબિક વ્યાયામ]], જૈસે વજન ઉઠાના, ક્રિયાત્મક પ્રશિક્ષણ યા છોટી દૂરી કી તેજ દૌડ઼ (સ્પ્રિન્ટિંગ), અલ્પાવધિ કે લિએ પેશી શક્તિ મેં વૃદ્ધિ કરતી હૈ૤<ref>de Vos, N., Singh, N., Ross, D., Stavrinos, T., et al. 2005. Optimal Load for Increasing Muscle Power During Explosive Resistance Training in Older Adults. ''The Journals of Gerontology, 60A''(5), 638-647. Retrieved October 5, 2006, from ProQuest database.</ref>
 
૪,૧૨૮

edits