"વ્યાયામ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

 
== બાહ્ય કડીઓ ==
* [http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/exerciseandphysicalfitness.html MedLinePlus'sમેડીલાઈન Topicપ્લસ onદ્વારા Exerciseએક andલેખ Physical:વ્યાયામ Fitnessઅને શારિરીક તંદુરસ્તી]
* [http://www.sciencedaily.com/articles/p/physical_exercise.htm Scienceશારિરીક Daily'sવ્યાયામનો referenceસંદર્ભ on:સાયન્સ Physical Exerciseડેઈલી]
* [http://www.guardian.co.uk/lifeandstyle/2010/sep/19/exercise-dieting-public-health/print Whyશા Exerciseમાટે won'tકસરત makeકરવા youછતાં Thin]પાતળા byથવાતું નથી?] ''[[The Observerઓબ્સર્વર]]'' દ્વારા
 
[[શ્રેણી:આરોગ્ય]]
૪,૧૨૮

edits