પડધરી: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનુંNo edit summary
No edit summary
પડધરી તાલુકામા ૬૨ ગામોનો સમાવેશ થાય છે. અહીંના ધારાસભય નિલેશ લુનાગરિયા છે.
 
* [http://rajkotdp.gujarat.gov.in/Rajkot/taluka/paddhari/index.htm ]
{{stub}}
 
૫૭,૩૩૨

edits