નવલકથા: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

[[અંગ્રેજી ભાષા]]ની પ્રથમ નવલકથા હોવાના દાવેદાર ઘણા છે. મોટા ભાગના વિદ્વાનો ઇ. સ. ૧૬૭૮માં [[જોન બુન્યાન]] દ્વારા લખવામાં આવેલી “[[દ પિલ્ગ્રિમ્સ પ્રોગ્રેસ]]”ને પહેલી અંગ્રેજી નવલકથા માને છે.
 
== ભારતીય ભાષાઓંભાષાઓમાં મેં ઉપન્યાસનવલકથાઓ ==
 
=== હિન્દી કાભાષામાં પ્રથમ્પ્રથમ નવલકથા (ઉપન્યાસ) ===
'[[દેવરાની જેઠાની કી કહાની]]' (લેખક - [[પંડિત ગૌરીદત્ત]] ; સન્ઇ. સ. ૧૮૭૦). [[શ્રદ્ધારામ ફિલ્લૌરી]] કીની [[ભાગ્યવતી ઉપન્યાસ|ભાગ્યવતી]] ઔરઅને [[લાલા શ્રીનિવાસ દાસ]] કીની [[પરીક્ષા ગુરૂ]] કોનવલકતથાઓને ભીપણ હિન્દી કેભાષાની પ્રથમ ઉપન્યસ હોનેનવલકથા કાહોવાનું શ્રેય દિયાઆપવામાં જાતાઆવે હૈ૤છૅ.
 
;[[મલયાલમ ભાષા]]
ઇંદુલેખા - રચનાકાલરચનાકાળ, 1889, લેખક ચંદુ મેનોન
 
;[[તમિલ ભાષા]]
પ્રતાપ મુદલિયાર - રચનાકાલરચનાકાળ 1879, લેખક, મયૂરમ વેદનાયગમ પિલ્લૈ
 
;[[બંગાળી ભાષા]]
;[[બંગાલી]]
[[દુર્ગેશનંદિની]] - રચનાકાલરચનાકાળ, 1865, લેખક, [[બંકિમ ચંદ્ર ચટર્જી]]
 
;[[મરાઠી ભાષા]]
યમુના પર્યટન - રચનાકાલરચનાકાળ, 1857, લેખક, બાબા પદ્મજી૤પદ્મજી.
 
આ નવલકથાઓને ભારતીય ભાષાઓમાં લખવામાં આવેલી પ્રથમ નવલકથા તરીકે માનવામાં આવે છે.
ઇસે ભારતીય ભાષાઓં મેં લિખા ગયા પ્રથમ ઉપન્યાસ માના જાતા હૈ૤
 
આ રીતે આપણે જોઇ શકીએ છે કે [[ભારત]] દેશની લગભગ બધી ભાષાઓમાં નવલકથા વિધાનો ઉદ્ભવ લગભગ એક જ સમયે દસ-વીસ વર્ષોના અંતરાલમાં થયો.
 
ઇસ તરહ હમ દેખ સકતે હૈં કિ ભારત કી લગભગ સભી ભાષાઓં મેં ઉપન્યાસ વિધા કા ઉદ્ભવ લગભગ એક હી સમય દસ-બીસ વર્ષોં કે અંતરાલ મેં હુઆ૤
 
== આ પણ જુઓ ==
૫૭,૩૩૦

edits