"ગુજરાત વિદ્યાપીઠ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું (link)
{{Infobox University
{{stub}}
|name = ગુજરાત વિદ્યાપીઠ
|image = [[Image:Gvplogo.png|171px]]
|established = 1920
|type = [[Public university|Public]]
|chancellor = Mr. Narayanbhai Desai
|vice_chancellor= Dr. Sudarshan Iyengar
|city = [[Ahmedabad]]
|state = [[ગુજરાત]]
|country = [[ભારત]]
|campus = [[Urban areas|Urban]]
|affiliations = [[University Grants Commission (India)|UGC]]
|website= [http://www.gujaratvidyapith.org www.gujratvidyapith.org]
}}
ગુજરાત વિદ્યાપીઠ [[અમદાવાદ]] ના પ્રખ્યાત આશ્રમરોડ પર સ્થિત છે.
 
{{સ્ટબ}}
 
[[શ્રેણી:ગુજરાતની યુનિવર્સિટીઓ]]
૪,૧૨૮

edits