"ગુજરાત વિદ્યાપીઠ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
|name = ગુજરાત વિદ્યાપીઠ
|image = [[Image:Gvplogo.png|171px]]
|established = 1920[[૧૯૨૦]]
|type = [[Publicજાહેર universityસંસ્થા|Public સાર્વજનિક]]
|chancellor = Mr.નારાયણભાઇ Narayanbhai Desaiદેસાઇ
|vice_chancellor= Drડો. Sudarshanસુદર્શન Iyengarઆયંગર
|city = [[Ahmedabadઅમદાવાદ]]
|state = [[ગુજરાત]]
|country = [[ભારત]]
|campus = [[Urbanશહેરી areasવિસ્તાર|Urban શહેરી]]
|affiliations = [[Universityયુનિવર્સિટી Grantsગ્રાન્ટ્સ Commissionકમિશન (Indiaભારત)|UGC યુજીસી]]
|website= [http://www.gujaratvidyapith.org www.gujratvidyapith.orgગુજરાત વિદ્યાપીઠનું અધિકૃત જાળસ્થળ]
}}
ગુજરાત વિદ્યાપીઠ [[અમદાવાદ]] ના પ્રખ્યાત આશ્રમરોડ પર સ્થિત છે.
 
{{સ્ટબ}}
{{ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલી યુનિવર્સિટીઓ‎}}
 
[[શ્રેણી:ગુજરાતની યુનિવર્સિટીઓ]]
[[શ્રેણી:અમદાવાદ]]
 
[[de:Gujarat Vidyapith]]
૪,૧૨૮

edits