નવલકથા: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
No edit summary
એમ માનવામાં આવે છે કે દુનિયાની સૌથી પ્રથમ નવલકથા [[જાપાની ભાષા]]માં ઇ. સ. ૧૦૦૭માં લખવામાં આવી હતી. આ નવલકથાનું નામ છે “જેન્જીની વાર્તા”. આ નવલકથા મુરાસાકી શિકિબુ નામક એક મહિલા દ્વારા લખવામાં આવી હતી. આ નવલકથા ૫૪ પ્રકરણો અને આશરે ૧૦૦૦ જેટલાં પૃષ્ઠ ધરાવે છે. આ નવલકથામાં પ્રેમ તથા વિવેકની શોધ કરવા માટે નિકળેલા એક રાજકુમારની વાર્તા છે.
 
[[યૂરોપયુરોપ]] ખંડની પ્રથમ નવલકથા સેર્વૈન્ટિસ દ્વારા લખવામાં આવેલી “ડોન ક્વિક્સોટ”ને માનવામાં આવે છે. આ એક [[સ્પેનીશ ભાષા]]માં રચાયેલી નવલકથા છે. આ ઇ. સ. ૧૬૦૫માં લખવામાં આવી હતી.
 
[[અંગ્રેજી ભાષા]]ની પ્રથમ નવલકથા હોવાના દાવેદાર ઘણા છે. મોટા ભાગના વિદ્વાનો ઇ. સ. ૧૬૭૮માં [[જોન બુન્યાન]] દ્વારા લખવામાં આવેલી “[[દ પિલ્ગ્રિમ્સ પ્રોગ્રેસ]]”ને પહેલી અંગ્રેજી નવલકથા માને છે.
૫૭,૩૩૦

edits