વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
No edit summary
No edit summary
{{Project:દૂર કરવા વિનંતિ/Image:Shivaji the Great.jpg}}
{{Project:દૂર કરવા વિનંતિ/nosource0407}}
 
{{Project:દૂર કરવા વિનંતિ/ISKCON મંદિર}}
{{Project:દૂર કરવા વિનંતિ/ISKCON મંદિરમંદીર}}