"એકલવ્ય" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

70.88.124.234 (talk)એ કરેલો ફેરફાર 177438 પાછો વાળ્યો
(70.88.124.234 (talk)એ કરેલો ફેરફાર 177438 પાછો વાળ્યો)
== એકલવ્યની રીત ==
અંગૂઠો કપાઈ ગયાં પછી એકલવ્ય તર્જની અને મધ્યમા આંગળીનો ઊપયોગ કરી તીર ચલાવવા લાગ્યો. અહીંથી તીરંદાજી કરવાની આધુનિક પદ્ધતિનો જન્મ થયો. નિઃસંદેહ આ બહેતર પદ્ધતિ છે અને આજકાલ તીરંદાજી આજ રીતે થાય છે. જે રીતે અર્જુન તીરંદાજી કરતો હતો, તેવી રીતે વર્તમાન કાળમાં કોઈ તીરંદાજી નથી કરતું. ખરેખર એકલવ્ય મહાન ધનુર્ધર હતો.
 
એકલવ્ય એ ઢ્રોણ નો જ પુત્ર હતો પન્ તેની જાણ ઢ્રોણ અને એકલવ્ય ને પણ ન્ હતી એકલવ્ય ની માતા ને ઢ્રોણ તેના વિશે બધુ જ ભૂલી ગયો હતો
 
[[શ્રેણી:પૌરાણિક પાત્રો]]