વિકિપીડિયા:જાણીતા પ્રશ્નો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું (Undo revision 17516 by 64.8.174.253 (Talk))
*[[વિકિપીડિયા:વર્ગીકરણ વિષે વારંવાર પૂછાતા સવાલો|વર્ગીકરણ વિષે સવાલો]]—જુન ૨૦૦૪માં વિકિપીડિયામાં અપનાવેલી વર્ગીકરણ પદ્ધતિ વિષે સવાલોના જવાબ મેળવો. અંગ્રેજીમાં [[:en:Wikipedia:Category|વર્ગીકરણ]]ની ઓળખ મેળવો.
 
==આ પણ જુઓ==
{{Shortcut|[[WP:FAQ]]}}
*[[વિકિપીડિયા:મદદ|મદદનાંમદદઉઘઘનાં પાનાં]]—લેખોના સંપાદન, નવા લેખ શરૂ કરવા વિગેરે માટે
*[[વિકિપીડિયા:મુશ્કેલી દુર કરો|મુશ્કેલી દુર કરો]]—વિકિપીડિયામાં લેખો જોવા અને સંપાદનમાં જરૂરી તકનીકી માહિતી.
*[[વિકિપીડિયા:સામાન્ય વાંધાના જવાબો|સામાન્ય વાંધાના જવાબો]]—વિકિપીડિયાના લેખો સામે સામાન્ય વાંધા કે આલોચનાના પ્રતિભાવો.
Anonymous user