"મગર" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું
નાનું
'''મગર''' શબ્દ સંસ્કુત શબ્દ '''મકર''' પરથી બનેલો મનાય છે. ભારતમાં મગરની ત્રણ પેટાજાતીઓ જોવા મળે છે. જે '''મીઠા પાણીના મગર''', '''ખારા પાણીના મગર''' અને '''[[ઘડિયાલ]]''' છે.
 
=વર્ણન=
=ફેલાવો=
=રહેણાક=
=ખોરાક=
 
[[શ્રેણી:ઉભયચર]]
૧,૭૦૪

edits