"વિકિપીડિયા:ટેમ્પ્લેટ સૂચનાઓ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
→‎વિકિપીડિયામાં વપરાતી ટેમ્પ્લેટ: 'વપરાતી ટેમ્પ્લેટ'નું 'વપરાતા ઢાંચા' કર્યું
નાનું (’વિકિપીડિયામાં વપરાતી ટેમ્પ્લેટ’ ફરી મુક્યું)
નાનું (→‎વિકિપીડિયામાં વપરાતી ટેમ્પ્લેટ: 'વપરાતી ટેમ્પ્લેટ'નું 'વપરાતા ઢાંચા' કર્યું)
{{plugh}}
 
== વિકિપીડિયામાં વપરાતીવપરાતા ટેમ્પ્લેટઢાંચા ==
* [[Wikipedia:Database Dump of all Templates]]
* [[Template:1911]]