સભ્યની ચર્ચા:Mihir Joshi: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

(નવું પાનું : ==સ્વાગત== {{સ્વાગત}}--~~~~)
 
(→‎Tera fort.jpg અને Tera-Abdasa.jpg: નવો વિભાગ)
==સ્વાગત==
{{સ્વાગત}}--[[સભ્ય:Tekina|Tekina]] ૦૬:૦૭, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)
 
== Tera fort.jpg અને Tera-Abdasa.jpg ==
 
મિત્ર, આપના Tera fort.jpgને કોમન્સમાંથી પરવાનાની પૂરતી માહિતી ન આપવાના કારણે હટાવવામાં આવ્યું ત્યાર બાદ તેમે તેને અહીં ચઢાવ્યું. મહેરબાની કરીને એક વાતની નોંધ લેશો કે જે ચિત્ર સંબંધી જે નીતિ કોમન્સમાં છે તે જ અહીં પણ લાગુ પડે છે, માટે મેં તેને અહીંથી પણ દૂર કર્યું છે. સાથે સાથે આપે આજે ચઢાવેલું અન્ય ચિત્ર પણ દૂર કરૂં છું. જો આ ચિત્રો આપે જાતે લીધા હોય તો કોમન્સમાં યોગ્ય પરવાનો આપીને તે અપલોડ કરી શકો છો, તેમ ના હોય તો કૃપા કરી આવા ચિત્રો અહીં (અને સ્વાભાવિક રીતે જ કોમન્સમાં પણ) અપલોડ કરશો નહી.--[[:User:Dsvyas|ધવલ]]<sup>[[:User_talk:Dsvyas|ચર્ચા]]/[[:Special:Contributions/Dsvyas|યોગદાન]]</sup> ૧૨:૪૬, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨ (UTC)