"મગર" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
'''મગર''' શબ્દ સંસ્કુત શબ્દ '''મકર''' પરથી બનેલો મનાય છે. ભારતમાં મગરની ત્રણ પેટાજાતીઓ જોવા મળે છે. જે '''મીઠા પાણીના મગર''', '''ખારા પાણીના મગર''' અને '''[[ઘડિયાલ]]''' છે.
 
મગર એ ખતરનાખ છે.
=વર્ણન=
 
=ફેલાવો=
=રહેણાક=
Anonymous user