"ઢાંચો:સહપરિયોજનાઓ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ક્રમમાં ફેરફાર કર્યો
નાનું (Dsvyasએ દિશાનિર્દેશન છોડ્યા વગર પાના ઢાંચો:વિકિપીડિયા બંધૂ પ્રકલ્પને ઢાંચો:સહપરિયોજનાઓ પર વાળ...)
નાનું (ક્રમમાં ફેરફાર કર્યો)
{| style="width:100%; text-align:left; background:transparent;" align="center" cellpadding="4"
| align="center" | {{Click || image=Wiktionary-logo-en.png | link=wikt: | width=35px | height=35px }}
| '''[[wikt:|વિક્શનરી]]'''<br />મુક્ત શબ્દકોષશબ્દકોશ
| align="center" | {{Click || image=WikinewsWikisource-logo.svg | link=wikinewswikisource: | width=51px35px | height=30px37px }}
| '''[[wikinewss:|વિકિસમાચારવિકિસ્રોત]]'''<br />મુક્ત સમાચારસાહિત્યસ્રોત
| align="center" | {{Click || image=Wikiquote-logo.svg| link=q: | width=35px | height=41px }}
| '''[[q:|વિકિઅવતરણ]]'''<br />અવતરણ સંકલન
| align="center" | {{Click || image=Wikispecies-logo.svg | link=wikispecies: | width=35px | height=41px }}
| '''[[wikispecies:|વિકિજાતિ]]'''<br />જાતિ સંકલન
| align="center" | {{Click || image=WikisourceWikinews-logo.svg | link=wikisourcewikinews: | width=35px51px | height=37px30px }}
| '''[[swikinews:|વિકિસ્રોતવિકિસમાચાર]]'''<br />મુક્ત સાહિત્યસ્રોત સમાચાર
|-
| align="center" | {{Click || image=Wikiversity-logo.svg | link=v:Wikiversity:Main Page | width=41px | height=31px }}