"૧૦ (અંક)" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું
 
*દશ વસ્તુનો સંગ્રહ (મોટા ભાગે ૧૦ વર્ષ ) [[દાયકો]] કહેવાય છે.
 
{{stub}}
 
'''ગણીત માં'''
* ૧૦ એ વિભાજ્ય અંક છે.તેના મુખ્ય અવયવ ૨ , ૫ અને ૧ છે.
{{stub}}
 
 
 
૪,૦૨૦

edits